Program Rodzina 500 plus - Gmina Goleniów Program Rodzina 500 plus – Gmina Goleniów

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Pocztowa 13, pok. 01. 

Wnioski można również składać drogą elektroniczną przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, dostępnej na stronie empatia.mpips.gov.pl – czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię dowodu osobistego
  • kopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub dzieci
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

 

Wniosek należy złożyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. – wówczas rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Jeżeli wniosek zostanie złożony od 2 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za miesiące poprzednie (np. wniosek złożony w sierpniu = świadczenie od 1 sierpnia br.)

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.