Program Rodzina 500 plus - Gmina Goleniów Program Rodzina 500 plus – Gmina Goleniów

Realizacja świadczeń

Świadczenie wychowawcze w Gminie Goleniów jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie – Dział Świadczeń Rodzinnych – ul. Pocztowa 13.

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195).