Program Rodzina 500 plus - Gmina Goleniów Program Rodzina 500 plus – Gmina Goleniów

Informacje kontaktowe

Informacji na temat Programu „Rodzina 500 plus” udziela:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, ul. Pocztowa 13

tel. 91 46 94 202 wew. 35, 33 ,31 lub 91 46 01 472

www.opsgoleniow.pl

 

Infolinia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

tel. 91 43 03 425

e-mail: 500plus@szczecin.uw.gov.pl